Vedr. paraboler

Vedr. paraboler

Posted by admin | 16. maj 2018

I forbindelse med renoveringen af ”Skovbærparken” skal de private paraboler midlertidigt nedtages.
Paraboler demonteres af entreprenøren, og henlægges i et depot, her kan du så skille det ad, således du/I ikke selv skal kravle op og afmontere den.
Eventuelle kabler klippes ved parabol, og hvis kabel ikke fjernes af ejeren i bygningen – fjernes dette under renoveringen, og kan dermed ikke genbruges!

Paraboler nedtages umiddelbart før, at den pågældende blok/bygning genhuses.

Der er er ikke mulighed for opsætning af parabol i genhusningsboligen.

Når Du/I flytter tilbage eller til en anden renoveret bolig i afdelingen – kan parabolen genopsættes.
Der opsættes igen et rør på gavl, hvor beboer kan genmontere deres paraboler.
Der vil være udført nye føringsveje (kabelbakker/rør) i kældre og skakte, for føring af kabel fra parabol til bolig.

De nuværende kabler i tagrum og i bygning generelt – fjernes under renoveringen og der må påtænkes, udført nyt kabeltræk for egen regning, ved indflytning.

Vi håber på Din/Jeres forståelse for dette.

Vi beder dig/jer oplyse om du/I har parabol som skal genanvendes og maile dette til: lbs@domea.dk

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Newsletter Powered By : XYZScripts.com