FAQ

Spørgsmål og svar fra beboerne

Du får hjælp med at flytte inden for kommune grænsen. Såfremt du ønsker at flytte udenfor kommunen, hjælper Genhusningstjenesten dig med, at få et tilbud herpå.

Ja, – da der skal udføres installationsarbejder i kælderen.

Ja, – der bliver adgang til elevator.

Hvis du ikke er i stand til selv at pakke, aftales dette med Genhusningstjenesten og du skal ikke betale for hverken ned- eller udpakning.

Gulvtæppet skal fjernes, men det kan opmagasineres hvis du ønsker dette.

Ja, – du skal selv betale for et nyt tæppe.

Dog kan der i særlige tilfælde ydes erstatning for heldækkende gulvtæppe, hvis dette ikke kan tilpasses og anvendes i den ny renoverede bolig. Der udbetales et erstatningsbeløb minus fradrag for ældre for dette indbo:

  • 0-3 år: 80 % erstatning
  • 4-5 år: 60 % erstatning
  • 6-7 år: 40 % erstatning
  • 8-9 år: 20 % erstatning
  • 10+ år: 0 % erstatning

Erstatning udbetales dog kun mod forevisning af original købskvittering fra CVR registreret virksomhed.

Der udbetales ikke erstatning for gulvbelægning i køkken, entré, bad, inder liggende terrasser og altaner.

Der er ikke gulvtæpper i genhusningsboligen.

Hvis man fraflytter efter der er udsendt varsel (3 mdr. før genhusning) får man indskud fratrukket evt. mislighold retur, og flytning indenfor kommunegrænse betalt.

Hvis man flytter før varsel skal der betales for istandsættelse af lejligheden.

Alle skal som udgangspunkt genhuses i 4-6 måneder.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com